fbpx

אמפתיה ומים

עמותה לתועלת הציבור

אמפתיה ומים פועלת להנגשת הריפוי במים לאוכלוסיות מתקשות.מרכז מידע והשמה ארצי להתאמת מגוון טיפולים חדשניים לצרכים המיוחדים.

סיוע בהסעות השאלת ותרומות ציוד הידרותרפי, סיוע במלגות ובכתיבת תכניות טיפול למעוניינים להתמקצע בתחום.

 

יצירת קשר עם אמפתיה ומים


טלפון: 052-7641996