חדיגה מדידות

מודד מוסמך חדיגה ע.אללטיף,  מהנדס גאודטי ומודד מוסמך באישור משרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל.

תחומי התמחות :
מפות הנדסיות לצורכי תכנון ורישום. סימון כלונסאות וקווי בניין, הקמת גבולות.
מדידות פנים,חזיתות,חתכים ותשריטי בית משותף. מדידה לצורך ארנונה.
מתן שירותי מדידה לקבלנים בכל תחומי הביצוע ,עבודות עפר,חישובי שטחים וכמויות לעבודות פיתוח, חישוב כמויות ,
לווי פרוייקטים והכנת תוכניות,  AS-MADE .
מדידות אתרי פסולת לשיקום ולתכנון.

 

יצירת קשר עם חדיגה מדידות


טלפון: 054-5968913

כתובת: קלנסווה
פורסם ב: בעלי מקצוע