fbpx

יומנאוכל

יומנאוכליומן לתיעוד הרגלי האכילה

יומנאוכל נוצר כדי לתמוך באנשים שרוצים להגביר את המודעות לגבי הרגלי האכילה שלכם, לשפר את הבריאות, רמת האנרגיה, השמחה ולהגיע למשקל שנכון להם.

יומנאוכל מספיק לחודשיים של מעקב, ובסופו יש גם עמודים לכתיבת מתכונים, טיפים ורעיונות.

יצירת קשר עם יומנאוכל


טלפון: 054-6888034