Proficio – ניהול קריירה והכוונה תעסוקתית

Proficioפרופיסיו – חברה המתמחה בייעוץ וניהול קריירה אשר מעניקה כלים למציאת המסלול התעסוקתי המתאים ביותר עבורך. בעזרת סדרת פגישות המותאמות אישית תוכל להגיע לתובנות לגבי העבר התעסוקתי שלך, ובכך למצוא את הכיוון להמשיך. Proficio מעניקה תמיכה מקצועית ואישית עבור כל נקודת מפנה בקריירה: מרצון להתקדם, דרך חזרה לעבודה אחרי לידה ועד שינוי כיוון מקצועי.

כתובת: רמת השרון הפלמ"ח

אתר: הוסיפו כתובת אתר
פורסם ב: בעלי מקצוע